Apan “Ta Rygg” känner sig vilsen och saknar sitt hem, häng på, ta rygg och gör en apa!
Rådhusapan behöver kompisar så deras aptjut hörs ända upp till kommunpolitikerna.
Valfritt material. Hänges med swingavstånd till “Ta Rygg”. Hitta apan på facebook: “Ta Rygg – på Rådhusapan”