Om Stefan

Mitt namn är Stefan Markström och jag är verksam som konstnär i Olofsfors, 5 mil söder om Umeå. Intresset för konstnärligt skapande har följt mig sedan min tonårstid, och har utvecklats till ett brett spektra av uttryck i varierande material och tematik. Jag arbetar med måleri, skulptur och blandtekniker och är alltid sökande efter intressanta krockar gällande estetik och hantverk. I min ateljé som till hälften består av en snickeriverkstad undersöker jag hur skiftande material som exempelvis trä och plåt kan tillföra en ny dimension till måleriet då de möts och bildar nya sammanhang.

Jag finner min inspiration från den råa och oputsade verkligheten men också från olika tiders kulturer, inte minst den extrema bildkultur vi lever i idag. Detta resulterar i en visuell mångfald där gammalt möter nytt och där vedertagna betydelser luckras upp. I mina verk lägger jag vikt vid spåren av handens kraft – penselns spår på duken, handen som format skulpturen, själva skapandeprocessen. Känslan av det mänskliga hantverket är viktigt i mitt konstnärliga arbete, som jag bedriver i en gammal bruksmiljö med närhet till vatten och skog. Naturelementen finns ofta närvarande i mina verk, vilka jag blandar med kontrasterande teman och motiv. På så sätt frambringas nya kontexter när det traditionella möter samtidens multikultur. Inte sällan för jag samman abstrakt med föreställande i samma verk, för att experimentera med ett slags frånvaroaspekt – det som gestaltas i förgrunden framträder för sig medan bakgrunden förmedlar en annan sfär, ett annat tillstånd. Samtidigt som jag ständigt strävar efter att vidarearbeta teman och sammansättningar av bildvärldar har jag en tro på konsten som kommunikativ och tillgänglig. Det försöker jag lyfta genom anspelningar på olika tidsrymder och varierande iscensättningar från kulturen.

 

Produktion: Bautafilm
Regi & foto: Victor Lindgren & Leopold Nilsson
Idé: Viktor Lindgren & Stefan Markström
Klipp: Thim Riback